K/3 WISE 鞋服版多级分销支持几级,适合那一类客户群?
K/3 WISE 鞋服版多级分销支持几级,适合那一类客户群
   金蝶K/3 WISE 鞋服版是在标准K/3 WISE 12.2版本上改造而成,同时系统通过对仓库,客户,分支机构等进行了大量的权限与数据隔离改造,实现了企业各经营单位可以在同一个帐套中进行业务管理而数据互不影响。
   系统支持以下几种多级架构,如:总部------办事处-------终端门店,
                                                        总部-----办事处(加盟商)------终端门店(加盟店)
                                                        总部-----办事处、分公司、加盟商------终端门店、直营店、商场专柜
    目标客户群:系统除了支持服装,鞋行业客户外,还支持其他传统行业(不启用辅助属性即可)

微信扫一扫
分享
举报
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

  • :victory: